IGJ verleent, vanwege het tekort van Cytarabine Hospira 100 mg/5 ml Onco-Tain, oplossing voor injectie 20 mg/ml (RVG 22860), toestemming voor het tijdelijk betrekken van vergelijkbare geregistreerde geneesmiddelen, met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm uit andere EU-lidstaten.

Geneesmiddelentekort.nl biedt hier een geschikt alternatief voor aan wat beschikbaar is via import vanuit Duitsland. Het gaat om het vergelijkbare middel Ara Cell 20 mg/ml Injektion 10×5 ml.

Kijk hier voor meer informatie of om het middel te bestellen.